Условия за ползване

Условия за ползване

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Тези Общи условия изрично уреждат отношенията, възникнали между Indicom Europa 2015 sl (компания, която притежава търговската марка Ulller) със седалище в Calle Zurbano 41, Bajo остави 28010, Мадрид и с CIF ESB87341327 и трети страни (наричани по-нататък „Потребители "), които се регистрират като потребители и / или купуват продукти чрез онлайн магазина на официалния уебсайт на Uller (http://www.ullerco. С, по-долу "Магазин").

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

2.1 Потребителят се съгласява по принцип да използва Магазина, да купува Продуктите и да използва усърдно всяка от услугите на Магазина, в съответствие със закона, морала, обществения ред и разпоредбите на тези Общи условия и вие също трябва да се въздържате от използването им по какъвто и да е начин, който може да предотврати, повреди или да наруши нормалната експлоатация и ползване на Магазина от потребителите или това може да нарани или да причини вреда на стоките и правата на Ulller, неговите доставчици, Потребители или изобщо на трета страна.

3. ПРОДУКТИ И ЦЕНИ

3.1 Ulller си запазва правото по всяко време да решава продуктите, предлагани на Потребителите чрез Магазина. По-специално, той може по всяко време да добавя нови продукти към предлаганите или включени в магазина, като се разбира, че ако не е предвидено друго, такива нови продукти се регулират от разпоредбите на настоящите общи условия. По същия начин той си запазва правото да спре или предоставя или улеснява достъпа и използването по всяко време и без предварително уведомление за някой от различните класове Продукти, предлагани в Магазина.

3.2 Продуктите, включени в магазина, ще отговарят на възможно най-надеждния начин, който технологията на уеб дисплея позволява действително предлаганите продукти. Характеристиките на Продуктите и техните цени се появяват в Магазина. Посочените в магазина цени са в евро и не включват ДДС, освен ако не е посочено друго.

4. ПРОЦЕДУРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

4.1 В рамките на максимален период от двадесет и четири (24) часа, Ulller ще изпрати имейл до Потребителя, потвърждаващ покупката. Споменатият имейл ще присвои референтен код за покупка и ще детайлизира характеристиките на продукта, цената му, разходите за доставка и подробности за различните опции за извършване на плащането на продуктите до Ulller.

4.2 Потребителят, който закупува продукт през Магазина, трябва да извърши плащането чрез платежните системи, подробно описани в Магазина.

4.3 Indicom Europe 2015 sl ще архивира електронните документи, в които е формализиран договорът, като изпраща копие до Потребителя, след като покупката е извършена. Договорът ще бъде на испански език.

4.4 Потвърждението за поръчка, изпратено от Ulller тя не е валидна като фактура, само като доказателство за покупка. Съответната фактура ще бъде изпратена заедно с Продукта.

5. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ

5.1 Потребителят има право на отказ, чрез който може да се свърже Ulller чрез имейл на следния адрес: свържете се с @ ullerco.com и се откажете от покупката в срок не по-дълъг от седем (7) работни дни, считано от получаването на Продукта. Продуктът трябва да бъде изпратен заедно с надлежно попълнен формуляр за връщане и копие от документа за доставка или фактура, надлежно попълнен, за сметка на Потребителя-купувач, директната цена за връщане на Продукта. Споменатото връщане ще бъде направено в съответствие с инструкциите, които Ulller посочва на Потребителя в отговор на неговото уведомление за упражняване на отказ. Потребителят трябва да върне Продукта в рамките на максимум седем (7) дни от момента, когато Ulller посочи формата за връщане.

5.2 Тегленето предполага възстановяване на платената сума. За целта клиентът трябва да посочи на обратния лист номера и притежателя на кредитната карта, на която Ulller Трябва да извършите плащането. Срокът за посоченото плащане ще бъде определен в закона.

5.3. Правото на отказ не може да бъде упражнено, когато Продуктът не бъде върнат в оригиналната си опаковка и когато Продуктът не е в перфектно състояние.

6. КЛИЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

6.1 За всеки инцидент, искане или упражняване на правата си, Потребителят може да изпрати имейл на адреса за контакт @ UlllerДа.

7. УСЛУГА ЗА ДОСТАВКА НА ДОМА

7.1 Териториалният обхват на продажбите чрез магазина е изключително за територията на Европейския съюз, така че доставката ще бъде само за тази територия. Продуктите, закупени през Магазина, ще бъдат изпратени на адреса за доставка, който Потребителят посочи, след като плащането е потвърдено, като максималният срок за доставка е тридесет (30) дни, установен по подразбиране в закона.

7.2 Услугата за доставка на Ulller Извършва се в сътрудничество с различни логистични оператори с признат престиж. Поръчки няма да бъдат връчвани в пощенски кутии или в хотели или други непостоянни адреси.

7.3 Цената на пратките не е включена в цената на продуктите. В момента на закупуване на Продукта, Потребителят ще бъде информиран за точната цена на доставката.

8. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1 Потребителят потвърждава, че всички елементи на Магазина и на всеки от Продуктите, информацията и материалите, съдържащи се в тях, марките, структурата, подбора, подредбата и представянето на съдържанието му и компютърните програми, използвани в връзка с тях, те са защитени от собствените им права върху интелектуална и индустриална собственост Ulller или на трети страни и че Общите условия не му приписват по отношение на посочените права на индустриална и интелектуална собственост никакво друго право, освен тези, специално предвидени в същото.

8.2 Освен ако не е разрешено от Ulller или в зависимост от случая от притежателите на съответните права на трети страни или освен ако това е законово разрешено, Потребителят не може да възпроизвежда, преобразува, променя, разглобява, ревизира инженер, разпространява, дава под наем, дава заем, предоставя на разположение или разрешава публичен достъп чрез всякаква форма на обществена комуникация на някой от елементите, посочени в предходния параграф. Потребителят трябва да използва материалите, елементите и информацията, до които получава чрез използването на Магазина само за собствени нужди, принуждавайки се да не извършва пряко или косвено търговска експлоатация на материалите, елементите и информацията, получени чрез същото.

8.3 Потребителят трябва да се въздържа от избягване или манипулиране на всякакви технически устройства, създадени от Ulller или от трети страни в Магазина.

9. ЗАЩИТА НА ДАННИ

9.1 В съответствие със Закон 15/99 LOPD, ви информираме, че вашите лични данни и друга информация, предоставена чрез регистрационния формуляр, както и тази от извършените транзакции, ще бъдат включени и съхранявани в досие за лечение, собственост на Ulller, стига да не се иска отмяната му. Лечението ще бъде предназначено за развитието и изпълнението на продажбата, персонализираното внимание на продуктите и услугите, които придобива, и подобряването на споменатото внимание, както и насърчаването на собствените продукти и услуги и на трети компании, свързани с Ulller.

По същия начин вие сте информирани, че вашите данни ще бъдат предоставени на асоциираните компании за посочените цели. Ulller Той ще третира тези данни с пълна конфиденциалност, като е единствен и изключителен получател на същите и няма да извършва възлагания или съобщения на трети страни, различни от посочените в действащите разпоредби.

Потребителят изрично разрешава сезирането, дори и чрез електронни средства, от Ulller и от гореспоменатите субекти, търговски комуникации и промоционални оферти и конкурси. □ да, приемам.

9.2 Потребителят може да упражнява по всяко време правата за достъп, поправка, противопоставяне или отмяна, като се свърже Ulller, по имейл да се свържете с @ Ulller.com, като прикачите копие на вашия NIF или заместващ идентификационен документ.

9.3. Отговорите, отбелязани с * във формуляра за регистрация, са задължителни. Неотговорът ви ще попречи на закупуването на избраните продукти.

10. ПАРОЛИ

10.1 Ulller Това ще улесни използването на лични пароли за потребителя, който се регистрира като такъв на уебсайта. Тези пароли ще бъдат използвани за достъп до услугите, предоставяни чрез Уебсайта. Потребителят трябва да пази пароли под своя отговорност в най-стриктната и абсолютна конфиденциалност, като по този начин приема, колко щети или последствия от всякакъв вид произтичат от нарушаването или разкриването на тайната. От съображения за сигурност паролата за телематичен достъп до услугите, свързани с Уебсайта, може да бъде променяна по всяко време от потребителя. Потребителят се съгласява незабавно да уведоми Ulller за всяко неправомерно използване на тяхната парола, както и за достъп на неоторизирани трети страни до нея.

11. КУКИ

11.1 Ulller използва бисквитки с цел подобряване на услугите си, улесняване на навигацията, поддържане на сигурността, проверка на самоличността на Потребителя, улесняване на достъпа до личните предпочитания и проследяване на тяхното използване на Магазина. Бисквитките са файлове, инсталирани на твърдия диск на компютъра или в паметта на браузъра в папката, предварително конфигурирана от компютърната операционна система на Потребителя, за да ви идентифицира.

11.2 Ако Потребителят не иска да бъде инсталирана бисквитка на твърдия му диск, той трябва да конфигурира програмата си за сърфиране в Интернет, за да не ги получава. По същия начин, Потребителят може да унищожава бисквитките свободно. В случай, че Потребителят реши да деактивира бисквитките, качеството и скоростта на услугата може да намалеят и дори той ще загуби достъп до някои от предлаганите в магазина услуги.

12. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Тези общи условия се уреждат от испанското законодателство. Всякакви противоречия, произтичащи от тълкуването или изпълнението, които могат да възникнат във връзка с валидността, тълкуването, изпълнението или разрешаването на този договор, ще бъдат предоставени на юрисдикцията и конкуренцията на съдилищата и трибуналите на град Мадрид, като се отказва всяка юрисдикция, която може да съответства на Потребителя, при условие че приложимото законодателство го позволява.